“სუბარის უწყებამ 2000 ლარის ალკოჰოლური სასმელი შეიძინა”

Безымянныйროგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი სოზარ სუბარის უწყებამ ალკოჰოლურ სასმელებში 6 თვეში სოლიდური თანხა დახარჯა.კერძოდ კი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტრიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ 6 თვეში 1 964.11 ლარის ალკოჰოლური სასმელები შეიძინა.